MENÜ
Alapítványunk bemutatása
írd át
Főoldal
Bemutatkozás


A Gyermekeink kiegyensúlyozott fejlődéséért alapítvány létrehozásának ötlete akkor fogalmazódott meg bennünk, amikor a családunkban egyszerre több gyermek óvodás, illetve iskolás korba lépett. Nekünk szülőknek, nagyszülőknek elsődleges feladatunk, hogy gyermekeink számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk egészséges testi, szellemi és szociális fejlődésükhöz, ezzel megalapozva az iskolai tanuláshoz szükséges feltételeket. A gyermekek 3 éves kora a legfogékonyabb életkor, ezért számukra fontos, ahol napi 8-9 órát töltenek, a gyermekközpontú, családias, szeretetteljes légkör, az életkori sajátosságaiknak és egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő nevelés, mert a gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen! Rohanó világunkban mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy megteremtsük a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges, egészséges környezetet, értelmi, érzelmi nevelést az önfeledt gyermeki játék feltételeinek biztosításával. A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége és ez által a nevelés leghatékonyabb eszköze. Az alapítvány elsődleges célja az Alapító Okiratban leírtakkal egyezően az óvodáskorú gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése és játékos módszerekkel történő magas szintű nevelése, iskolai felkészítés, kulturális tevékenység előmozdítása. Ezt a célt az alapítvány egy óvoda létrehozásával kívánja megvalósítani, és az óvoda működéséhez az anyagi támogatást biztosítani, amellyel kiemelkedően közhasznú feladatot lát el. Célja az Alapítványnak, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képesség fejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye. Cél továbbá, hogy a gyerekek részére kulturális tevékenység fedezetét biztosítsa, melynek keretén belül a gyerekek részére pl. színházlátogatásokat, szabadidős programokat, táborozást szervez és biztosít. Az alapítvány aktívan részt kíván venni új pedagógiai módszerek, oktatási formák kidolgozásában, és terjesztésében. Elő kívánja segíteni különböző nemzetiségű gyermekek integrálódását, életkor szerinti iskolára való felkészülését, nyelvi készség kialakítását. Hozzá kívánunk járulnia a gyermekek természet-, és környezetvédelem iránti fogékonyságának kialakításához, egyéni és kreatív képességeiknek tudatos fejlesztéséhez. Az alapítvány tartós közérdekű célja: - óvodai oktatás támogatása - az óvodás korú gyermekek mentális fejlesztése - a gyermekek egészséges életmódra nevelése érdekében étrendet dolgoz ki - a gyermekek életkori sajátosságuknak megfelelő mindennapi testedzésére vonatkozó programot készít - életkor szerinti iskolára való felkészítés - angol-magyar kétnyelvűség megalapozás, nyelvi készség kialakítása - egyéni és kreatív képességfejlesztés - néphagyomány ápolása - törekszik a természet- és környezetvédelem iránti igény kialakításában - közreműködik a gyermekek óvodai esélyegyenlőség előmozdításában, a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos sztereotípiák és előítéletek felszámolásában, érdekérvényesítési készségek kialakításában - támogatja és szervezi a gyermekek számára szabadidős programokat és táborokat - a célok megvalósulása érdekében támogatja és közreműködik a gyermekek életminőségének és életmódjának fejlesztését szolgáló kiadványok összeállításában és közreműködésében. Az Alapítvány hozzá kíván járulni a gyermekek természet- és környezetvédelem iránti fogékonyságának kialakításához, mert nem mindegy, hogy a gyermekek egyik legfogékonyabb korszakában milyen környezetben töltenek el napi 8-9 órát. Hisszük, hogy csak a nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben felnövekvő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív ember.www.gyermekeinkert.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!